Państwowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest przez egzaminatora MORD. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest koniecznym warunkiem umożliwiającym przystąpienie do egzaminu praktycznego. Podstawą do uzyskania pozytywnego wyniku całego egzaminu jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

 

Po wejściu do sali egzaminacyjnej egzaminator prowadzący egzamin sprawdza tożsamość osób oraz zgodność danych osobowych w dowodzie osobistym, paszporcie lub karcie pobytu z danymi zawartymi w systemie komputerowym i na liście osób zakwalifikowanych oraz przydziela osobie stanowisko egzaminacyjne podając jego numer. Egzaminator wyjaśnia szczegółowe zasady egzaminu, podając:

 

 • zakres, formę i czas trwania,
 • kryteria oceny egzaminu,
 • sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek,
 • informację o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora pod rygorem przerwania egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego.

 

Egzaminator upewnia się o zrozumieniu zasad egzaminu, które podał.

 

Po wykonaniu tych czynności egzaminator uruchamia urządzenie egzaminacyjne i  obserwuje osoby zdające podczas trwania całego egzaminu.

 

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów.

 

Test zawiera 32 pytania:

 • 20 pytań z wiedzy podstawowej
 • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej

 

Pytania są punktowane 3,2,1 w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego. Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest otrzymanie co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.

 

Część podstawowa (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK / NIE
 • pytania ilustrowane są klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

 

Podział:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

 

Część specjalistyczna (12 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru A / B / C
 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

 

Podział:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

 

Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie, upływie czasu na udzielenie odpowiedzi lub kliknięciu "zakończ egzamin", na ekranie pojawia się wynik egzaminu.

 

Pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego jest ważny bezterminowo.

 

Partnerzy

 • firmynet.png
 • logo-lo-skawina.png
 • logotyp.jpg
 • logo_piast.jpg
 • modello.png

Zapisz się na kurs

Najbliższy kurs:

 

12.03.2024

 18:00

 

 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

UL. ŻWIRKI I WIGURY 17

SALA NR 2

 

 

Kurs rozpoczął się:
4
5
dni
1
1
godz.
4
0
min.
5
1
sek.

Kontakt z nami

Tomek604 - 061 - 507

Bartek511 - 967 - 604

E-mailbiuro@naukajazdyskawina.pl

 

Sala wykładowa

Liceum Ogólnokształcące

ul. Żwirki i Wigury 17

sala nr 2 (parter)

32-050 Skawina

Godziny kontaktu

Pon - Pt: 7:00 - 21:00

Sob: 7:00 - 16:00